travel book no.4 looking for killer whales  |  RURI

photo | RURI

04

photo | RURI

カナダのBC州ヴァンクーバー郊外で、ホエール・ウォッチングのツアーに参加した。

Ryoko Iwagaki

 
 

text | RURI

photo | RURI

photo | RURI

photo | RURI

photo | RURI

30

photo | RURI

photo | RURI

29

photo | RURI

28

photo | RURI

photo | RURI

photo | RURI